Välj en sida

STRATEGIC CUBE ANALYSIS ®

Strategic Cube Analysis®, eller ”kuben”, är en kraftfull och pedagogisk arbetsmodell för affärsutveckling. Den bygger på 20 års erfarenhet, från både privat och offentlig sektor, av att skapa struktur och framtidsinriktat fokus i utvecklingsarbetet.

FOKUSERA PÅ VÄRDE OCH NÅ DINA MÅL

Goda resultat börjar med att förstå hur ni skapar värde och upplevelse för era kunder. Det är en insikt som behöver kommuniceras på ett enkelt,
tydligt och inspirerande sätt i hela organisationen så att ”alla ser samma sak”. Kuben gör affärsutvecklingen konkret och lätt att prata om.

Så går arbetet till:

1. Uppstartsmöte där vi sätter mål och ramar för uppdraget. Föremål för kuben kan vara en produkt, tjänst eller ett helt verksamhetsområde. Vi läser sedan in oss på ert material och förbereder analysen.

2. Workshop där vi tillsammans går igenom kundvärde, verksamhetsmål och analyserar dessa ur kubens sex perspektiv:

UPPLEVELSE

KVALITET

RESULTAT

KOMMUNIKA-TION

HÅLLBARHET

FRAMTID

Till sist väger vi in resultat och trender från tillgänglig statistik för att rätt förstå både utmaningar och möjligheter.

3. Resultatet presenteras i en tydlig och grafiskt snygg rapport, komplett med rekommendationer och prioriteringar. En fast grund för ett effektivt, värdeskapande utvecklingsarbete under lång tid framöver.

SKAPA KONKRETA RESULTAT

En bra analys är bara början. Kanske affärsmodellen behöver ses över? Saknas strategi för sociala medier? Behöver personalen ge bättre service? Kan förpackningen bli mer energisnål? Är AI något att se närmare på? Eller har analysen satt fingret på något helt annat..? 

Rosa Konsult kan hjälpa er med allt från strategier, handlingsplaner och kommunikationsinsatser till projektledning av små och stora projekt. Tack vare ett stort nätverk av experter kan vi säkerställa att uppdrag alltid genomförs professionellt och skapar konkreta resultat. Läs mer om hela affärsutvecklingsresan nedan.

EN trygg & FÄRGSTARK RESA MOT DINA MÅL

Analys

Ett lyckat affärsutvecklingsprojekt börjar med förståelse och samsyn kring verksamhetens nuläge, lönsamhet, potential och utmaningar. Här använder vi oss av vår framtidsinriktade Strategic Cube Analysis ®, samt andra beprövade verktyg vid behov. 

Strategi

Utifrån resultat av analysen tittar vi på vad som krävs för att ta sig från dagens läge till det önskade läget. Vi sätter upp smarta mål och skapar strategier för att uppnå dessa.
k

Planering

Att effektivt förverkliga uppsatta strategier kräver god och strukturerad planering. I detta steg definierar vi nyckelaktiviteter, tidplan, budget. Rosa konsult kan hjälpa till med allt från avgränsade aktivitetsplaner till kompletta marknads- och affärsplaner.

Projektledning

Rosa konsult erbjuder projektledning för att implementera både små och stora affärsutvecklingsprojekt. I dialog hittar vi en lämplig nivå - från helhetsansvar till coaching av er personal.
w

Kommunikation

Kommunikation är en väsentlig del i allt affärsutvecklingsarbete, både internt och externt. Rosa kan hjälpa till med genomtänkt och pedagogisk kommunikation före, under och efter ett genomförande.

Utbildning & föreläsningar

Rosa Konsult håller föreläsningar och skräddarsydda utbildningsdagar inom affärsutveckling. Perfekt för att inspirera och snabbare få med hela arbetsgruppen eller organisationen i ett nytt värdeskapande tänk.

kontakta oss

Rosa Konsult AB

Åttkantsgatan 12 B
652 20 Karlstad