Välj en sida

färgstarka tjänster

Rosa konsult har snart 20 års erfarenhet av affärsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Vi brinner för att hjälpa dig uppnå bättre lönsamhet och utveckla produkter/tjänster som dina kunder älskar.

I en värld där informationsflödet allt mer styrs av smarta algoritmer från tex Google är det allt svårare att ”köpa sin position” genom traditionell marknadsföring. Framtidens mest hållbara och lönsamma strategi är enkel: förstå kunderna, affärsutveckla och bli bäst på att möta deras behov!

Med hjälp av våra beprövade metoder och verktyg skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för en färgstark, lönsam och förhoppningsvis väldigt rolig resa. 

strategic cube analysis logo no text

STRATEGIC CUBE ANALYSIS ®

Vår kraftfulla analysmodell bygger på många års samlade erfarenheter om vad som är verkligt viktigt för att förstå och skapa samsyn kring potentialen i – samt utmaningen för – en tjänst, produkt eller verksamhet. 

SEX STRATEGISKA PERSPEKTIV

Den kubformade analysmodellen har sex sidor som samverkar till att skapa en tydlig bild av läget. Analysen tar sin utgångspunkt i kundens perspektiv, ett perspektiv som sätter tonen för hela det fortsatta analysarbetet, och avslutas med en framtidsspaning.  

SCA cube kund 600

KUND

SCA cube kvalitet 600new

KVALITET

SCA cube resultat 600

RESULTAT

SCA cube kommunikation 600

KOMMUNIKA-TION

SCA cube hallbarhet 600

HÅLLBARHET

SCA cube framtid 600new

FRAMTID

RESULTATRAPPORT OCH FORTSATT ARBETE

Under arbetet med kubens sex perspektiv väljer vi ut ett antal trender som hjälper oss att tolka och förstå nuläge samt nödvändiga behov av affärsutveckling. Allt detta sätts samman till en pedagogisk och grafiskt snygg rapport som är enkel att förstå och ha som utgångspunkt för det kommande förändringsarbetet. 

Rosa konsult har kunskap, erfarenhet och det kontaktnät som behövs för att leda och implementera utvecklingsprojekt samt kommunicera resultaten både internt och externt. Läs mer om hela affärsutvecklingsresan nedan.

EN FÄRGSTARK RESA MOT DINA MÅL

Analys

Ett lyckat affärsutvecklingsprojekt börjar med förståelse och samsyn kring verksamhetens nuläge, lönsamhet, potential och utmaningar. Här använder vi oss av vår kraftfulla Strategic Cube Analysis ®, samt andra beprövade verktyg vid behov. 

Strategi

Utifrån resultat av analysen tittar vi på vad som krävs för att ta sig från dagens läge till det önskade läget. Vi sätter upp smarta mål och skapar strategier för att uppnå dessa.
k

Planering

Att effektivt förverkliga uppsatta strategier kräver god och strukturerad planering. I detta steg definierar vi nyckelaktiviteter, tidplan, budget. Rosa konsult kan hjälpa till med allt från avgränsade aktivitetsplaner till kompletta marknads- och affärsplaner.

Projektledning

Rosa konsult erbjuder projektledning för att implementera både små och stora affärsutvecklingsprojekt. I dialog hittar vi en lämplig nivå - från helhetsansvar till coaching av er personal.
w

Kommunikation

Kommunikation är en väsentlig del i allt affärsutvecklingsarbete, både internt och externt. Rosa kan hjälpa till med genomtänkt och pedagogisk kommunikation före, under och efter ett genomförande.

Utbildning & föreläsningar

Behöver ni ett kunskapslyft i er verksamhet kring affärsutvecklingsfrågor? Rosa konsult kan hjälpa er med allt från skräddarsydda utbildningsdagar till kortare inspirationsföreläsningar.

vill du veta mer?